Светли ликови на просветните работници

Светли ликови на просветните работници

Во Педагошкиот факултет беше промовирана книгата Светли ликови на просветни работници, на авторот Ѓорги Лазаревски, педагог, научник, публицист, истражувач.

Во истата се зборува за 13 просветни работници од Битола, кои се поврзани со учителската школа и педагошката академија.

Единствен жив од сите претставени во книгата, кој беше присутен и на самата промоција е академик Ѓорги Здравев.

Претставените просветни работници целиот свој живот го посветиле на младите луѓе, нивното образование.

Книгата е во издание на македонското научно друштво.

Коментарите се затворени.