Акција за расчистување на изгорениот дом Копанки

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Акцијата го носи името „Сите за Копанки, Копанки за сите“. Планинари од Планинарско-спортскиот клуб „Пелистер“ и други граѓани доброволно се зафатија со расчистување на опожарениот дом.

Планинарско-спортскиот клуб Пелистер акцијата ја најави на Facebook како ДОБРОВОЛНА РАБОТКА АКЦИЈА (припремни земјани работи) ЗА САНАЦИЈА на планинарскиот дом КОПАНКИ. Акцијата ја огранизираат овие два дена од викендот.

Инаку пред неколку дена општината побара од ПСК Пелистер да му ја отстапи сопственоста на домот, за таа да може правно да отпочне процедура за целосна реконструкција на домот.

Share.