Владата дозволи фирма од Битола да одгледува канабис за медицински цели

0
8360

На последната одржана седница, Владата ја усвои информацијата за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, за вршење на дејност одгледување на коноп за медицински цели, соопшти Владата на Македонија.