ТЕРА

REKLAMA???

ВО РЕГИОНОТ ДО 11:00 ЧАСОТ НАЈГОЛЕМА Е ИЗЛЕЗНОСТА ВО НОВАЦИ

Во регионот на Пелагонија и Преспа најголема излезност до 11:00 часот има во Општина Новаци.