ТЕРА

REKLAMA???

В СРЕДА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ЌЕ ПЕАТ НА РЕГИОНАЛНАТА РЕВИЈА ВО БИТОЛА

Здружението на пензионери-Битола им соопштува на сите пензионери од Битола, Новаци и Могила, дека в среда на 17.04.2024 година со почеток во 10:00  часот во Народниот театар во Битола ќе се одржи  22-та Регионална ревија на песни, музика и игри 2024 година.

Здружението ги поканува сите пензионери да присуствуваат на оваа фолклорна манифестација.

Влезот е бесплатен.