Две нови странски инвестиции, едната во Скопје, другата во Прилеп

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

За Саген, компанијата за производство на лекови и компанијата ВИК Владата даде согласност за помош за странски инвестиции.

Првата компанија доби согласност за долготраен закуп на градежно земјиште. Втората компанија за производствоп, трговија и услуги доби договор за доделување државна помош во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп.

Share.