Денеска теренска вакцинација во Новаци, Брод, Живојно…

Во вакциналниот пункт во Битола вчера беа вакцинирани 1436 лица, ревакцина и вакцина со прва доза.

Вчера на теренската вакцинација во Црнобуки и Ново Змирнево, Драгарино, Лисолај и Лопатица, вакцинирани беа 158 лица.

Денеска се вакцинира во:

с. Новаци, с.Мегленци, с. Арматуш, с. Грумази и с. Гнилеж  од 08-10 часот  (во здравствена амбуланта во Новаци)

с. Рибарци од 10 – 10:30 часот (во училиште)

с. Гнеотино од 10:30 – 11 часот  (во амбулантно возило на сред село)

с. Брод од  11 – 11:30 часот  (во амбулантно возило на сред село)

с. Бач, с. Добровени, с. Скочивир и с. Сливица од 11:30 – 12:30 часот (во училиштете во с. Бач)

с. Живојно од 12:30 – 13:30 часот  (во училиште)

Сподели