Home Вести Светот денес Европа предлага нови лични карти

Европа предлага нови лични карти

0
530

Европската комисија предложи личните карти на државјаните на Европската унија во чипот да содржат биометриски податоци, отисоци од прсти и приказ на лицето, како една од мерките кои треба дополнително да ги отежнат евентуалните криминални активности.

ЕК проценува дека околу 80 милиони Европејци имаат лични карти без биометриски податоци.

Старите документи треба да бидат заменети најдоцна во рок од пет години, односно за две години на оние кои се без биометриски податоци.