Започна теренската вакцинација во Општина Новаци

Започна теренската вакцинација во Општина Новаци Денеска во ПЗУ Д-р Даскал во Новаци започна теренската вакцинација на населението против Ковид-19.

На почетокот на вакцинацијата присуствуваше и градоначалникот Љубе Кузманоски.

„Апелирам до граѓаните на Општина Новаци масовно да се вакцинираат затоа што само така може да ја победиме пандемијата.” – истакна Кузманоски. Досега во село Новаци се вакцинирани 110 граѓани.

Во продолжение распоредот за вакцинација во населените места во Општина Новаци:

21.07.2021 година

с. Новаци, с.Мегленци, с. Арматуш, с. Грумази и с. Гнилеж од 08-10 часот (во здравствена амбуланта во Новаци)

с. Рибарци од 10 – 10:30 часот (во училиште)

с. Гнеотино од 10:30 – 11 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Брод од 11 – 11:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Бач, с. Добровени, с. Скочивир и с. Сливица од 11:30 – 12:30 часот (во училиштете во с. Бач)

с. Живојно од 12:30 – 13:30 часот (во училиште)

22.07.2021 година

с. Добромири од 08 – 09 часот (во училиште)

с. Долно Агларци од 09 – 09:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Горно Агларци од 09:30 – 10 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Далбеговци од 10 – 10:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Дедебалци, с. Путурус и с. Црничани од 10:30 – 11:30 часот (во училиштето во с. Дедебалци)

с. Добрушево и с. Алинци од 11:45 – 12:45 часот (во училиштето во с. Добрушево)

с. Мусинци и с. Мојно од 12:45 – 13:15 часот (во училиштето во с. Мусинци)

с. Ношпал од 13:15 – 14 часот (во училиште)

23.07.2021 година

с. Ореово и с. Паралово од 08 – 08:30 часот (во амбулантно возило на сред село во с. Ореово)

с. Маково и с. Орле од 09 – 09:30 часот (во амбулантата во с. Маково)

с. Рапеш, с. Брник од 09:30 – 10 часот (во амбулантно возило на сред село во с. Рапеш)

с. Зович од 10:30 – 11 часот (во амбулантно возило на сред село)

с. Старавина, с. Будимирци од 11:30 – 12 часот (во амбулантата во с. Старавина)

с. Градешница од 12 – 12:30 часот (во амбулантно возило на сред село)

Сподели