За влијанието на Ковид 19 кризата врз психичкото здравје кај децата и адолесцентите зборува психолог Марија Младеновска Димитровска

Марија Младеновска Димитровска е психолог кој работи во СОУ Таки Даскалот во Битола, наградувана е во земјава и во странство за голем дел на научни трудови. Токму поради нејзината експертиза на психолошко поле поразговаравме на тема “Како кризата со Ковид 19 влијае на психичкото здравје кај децата и адолесцентите”.

Сподели