Како универзитетот да спречи одлив на кадри во странство?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Во интервју за Актуел на Тера, со ректорот на битолскиот универзитет „Св.Климент Охридски“  проф.д-р Сашо Коруновски, зборуваме за тоа кои се најпривлечните студиски програми на факултетите на универзитетот, потоа за тоа што може да направи универзитетот за да се спречи одливот на кадри во странство и за тоа кака е соработката со стопанството во делот на потребата за профилирање на кадри.

 

Share.