Како ќе се реализираат културните проекти во Битола во 2021

Министерството за култура беше многу великодушно кога се распределуваше овогодинешниот буџет за реализирање на проекти од областа на културата имено нашиот град беше оној кој доби најголем дел од тие средства. Но, ја запрашавме Министерката за Култура Ирена Стефоска како ќе се реализираат планираните проекти со оглед на тоа што пандемијата сеуште трае. Еве што таа ни одговори.

Сподели