„Мерцедесот“ ќе се продаде за болничка опрема

0
615

Владата ја усвои одлуката со која автомобилот „Мерцедес“, кој беше во сопственост на Министерството за внатрешни работи, му се дава на трајно користење без надоместок на Влада на Република Македонија – Служба за општи и заеднички работи, со што се создава можноста ова возило да биде отуѓено и средствата добиени од тоа да бидат наменети за набавка на болничка опрема.