Министерот Спасовски на трибина во Битола за членството во НАТО

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Инфо центарот за евроатлантски интеграции продолжува со организацијата на НАТО Караванот низ неколку градови во државата.

Денешниов панел на невладина организација МОСТ, посветен на темата „Безбедносни предизвици за Северна Македонија од членството на НАТО“ има за цел да даде одговор, во еден поширок контекст, што значи за нас нашето скорешно асоцирање во НАТО, гледано од аспект на безбедноста на државата.

На панел дискусијата зборуваа Оливер Спасовски, Министер за внатрешни работи и  Дирк Јан Коп, Амбасадор на Кралството Холандија.

Во своето обраќање министерот за внатрешни работи меѓу другото рече:

„Најнапред мораме да бидеме начисто со фактот дека во овој момент за нас, за нашата држава, не постои ниедна друга реална, опиплива опција во поглед на обезбедување подолгорочна стабилност и сигурност на државата, освен патот кон наше целосно евроатлантско членство, најнапред во НАТО, а потоа и во ЕУ. Околу ова прашање не треба да има никакви сомнежи.

Второ, Северна Македонија, иако сè уште не е полноправна членка во НАТО, сепак веќе две децении наназад е респектабилен партнер на алијансата. Нашата контрибуција е неспорна и потврдувана многу пати од овој сојуз. Ние и сега, иако формално сè уште не сме дел од НАТО, практично целосно ги споделуваме сите предизвици што стојат пред алијансата.

Особено во последниве неколку години формите на, ајде да го наречам дискретен или суптилен пристисок, се и тоа како присутни во нашето општество, почнувајќи од разните облици на хибридни закани, сајбер активности, пропагандни активности манифестирани не само преку сферата на дезинформациите и лажните вести, туку и преку наметнувањето на јавно-тематските дискурси. Притоа, разни состојби во општество се претставуваат исклучиво во негативен контекст, како на пример, енергетскиот сектор или енергетската зависност, проблематичниот правосуден систем, мултиетничноста, па сè до глобални состојби што се димензионираат како внатрешен проблем, како што е примерот со мигрантската криза и нејзините потенцијали. Креирањето на искривена перцепција не е ни малку наивен облик на деструктуирање на општествената енергија и мотивацијата.

Се разбира, тука се и оние, би рекол поочигледни форми на безбедносни предизвици, кои што делумно се условени и од нашата географска позиција, особено кога станува збор за опасностите што стојат во заднината на миграциските трендови.

Пред сè, тука мислам на опасностите од пролиферација на т.н. странски борци во редовите на екстремистичко-терористичките парамилитарни формации од Блискиот и Средниот Исток, а меѓу нив и оние коишто поттекнуваат од земјите во регионов, вклучително и од нашата земја. Потоа, на врската меѓу организираниот криминал и финансирањето на терористичките активности, како и насилниот екстремизам и радикализам.

Во сите наши досегашни активности во изминативе две-три години, и како Влада, и како министерство за внатрешни работи, токму во безбедносната сфера презедовме и реализиравме низа активности, отпочнувајќи ја целосната реформа на овој сектор. Притоа, делумно бевме мотивирани од внатрешно-општествените реалности, но и заради воспоставување на стандарди што ќе бидат во корелација со оние во земјите членки на НАТО и што се, всушност, дел од оној битен, условно кажано, политички концепт што НАТО алијансата го фундира како нужен критериум за рамноправна членство.

Преку носењето на Законите за ОТА и АНБ, како и другите измени во нормирањето на оваа сфера, преку реформата на самото министерство за внатрешни работи и носењето на мноштво важни агенди и механизми на институционално рамниште, Република Северна Македонија направи повеќе од суштински исчекор во хармонизацијата на регулативата и практичното делување во областа на безбедноста, соодветно на НАТО стандардите“ рече Спасовски.

Тој истакна и дека нашето асоцирање во НАТО е извонредна можност за далеку подинамичен и реален развој на нашата држава, и пред сè – за наше конечно етаблирање на светската мапа на држави. Колку и како ќе се искористи таа прилика, првенствено зависи од нас самите, од нашата подготвеност и волја да фатиме приклучок во светот на којшто сакаме и природно му припаѓаме“ рече Спасовски.

Share.