Облагородување на диворастечки овошки во с.Маково

0
796

Локалното население од село Маково на повеќе локации во атарот на селото во соработката со локалните власти од Општина Новаци и советодавците од АПРЗ на 19 Април 2018 година ја реализираа акцијата за калемење на самоникнати диви подлоги од круша – Горница.

Облагородувањето на диворастечките овошки има за цел да ја актуелизира употребата на ваквиот стручен метод, по што дивите растенија ќе запопочнат да даваат квалитетни јадливи плодови.

Според процените, вакви диви овошки во Македонија има над два милиони, а од нив моментално се искористуваат само пет проценти. Во иднина јадливите плодови од круша можат да ги користат жителите и љубители на руралните средини.