Одржливо живеење-Активни граѓани

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Група наставници и ученици од СОУ„Таќи Даскало“ од Битола во Ремиремонт, Франција учествуваа на т.н. активност за учење, настава и обука во рамките на меѓународниот проект „Одржливо живеење-Активни граѓани“.

Оваа активност беше фокусирана на стекнување на знаења и практични искуства за поимот одржлив развој.

Една од целите е учениците да научат што е одржливост и што значи да се биде активен граѓанин.

Share.