о.у. Кирил и Методиј од Битола со прва награда за Лип Дуб филм

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Учениците заедно со наставниците и стручните работници од о.у. Кирил и Методиј од Битола изработија Лип Дуб филм со кој освоија прво место на меѓународниот креативен фестивал за едукативни филмови кој се одржа во Штип а во кој беа и едниственото училиште од Македонија. За деталите и искуството од овој филм од разговорот во продолжение.

Share.