По скалилата на личниот успехот со NLP тренер и Couch Билјана Галовска

Билјана Галовска е првиот NLP тренер и couch во нашиот град, личност која за прв пат покрена иницијатива за предавања од областа на личниот развој, couching и NLP. Таа работи како професор во БАС Бизнис Академија Смилевски во областа на организациското однесување и комуникација.Таа е една од првите која го истражува и внесува NLP  во научните трудови и првата која ги постави темелите на индивидуалниот coaching во Битола. Во моментов таа е асистент на NLP  институтот и coaching академијата “Славица Сквајер” во Белград каде нејзината подршка во обуките од оваа област е исклучително важна. Во денешното издание на Ритамот на градот таа не воведе во светот на NLP и Couching. со оглед на тоа што бевме ограничени со време ова беше само првиот дел од нашиот разговор, наскоро следува и вториот разговор каде Билјана ќе ни открие повеќе на оваа тема.

Сподели