Превенција против насилство

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Преку претстава до поголема свест за насилство. Учениците од прва година од Горната гимназија во Битола заедно со својата професорка по македонски јазик Соња Живковиќ Ѓорѓиевска работат на проект насолвен Превенција против насилство. Во рамки на проектот изработија и флаери.

Share.