Превенција против насилство

0
289

Преку претстава до поголема свест за насилство. Учениците од прва година од Горната гимназија во Битола заедно со својата професорка по македонски јазик Соња Живковиќ Ѓорѓиевска работат на проект насолвен Превенција против насилство. Во рамки на проектот изработија и флаери.