Предлог закон за заштита и намалување на загадувањето од РЕК

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

На наредната седница на Советот на општина Битола, како точка на дневен ред ќе биде и предлог Заклучок за отпочнување на постапка на територија на Општина Битола за организирано собирање на 10.000 потписи потребни за поднесување на предлог закон за заштита и намалување на влијанието врз човековата и животната средина од Енергетскиот комбинат АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница РЕК Новаци до Собрание на Република Македонија.

Share.