Пуштен во употреба новиот модерен пазар во Демир Хисар

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Со реализацијата на проектот се изврши модернизација на пазарот со што се создаваат инфраструктурни предуслови за зголемување на економската активност и зголемување на овој дел од регионот, рекоа на денешната прес конференција.

Со ставањето во функција на обезбеден и точно наменет простор за купување и продажба ќе се создадат услови за поефикасна и поквалитена трговија со регионални земјоделски производи што ќе доведе до зголемен приходи на земјоделските производители и дополнителен стимул за поголем обем на работа и нови инвестиции.

Овој проект е од голема економска важност особено за населените места од различни општини кои гравитираат околу Демир Хисар бидејќи продажбата на производите на овој пазар за нив претставува единствен извор на приходи.
Трговијата со регионални земјоделски производи е значаен потенцијал за зголемување на регионалната конкурентност на Пелагонискиот регион.
Со проектот се изврши нивелирање и тампонирање на просторот;
Поставени се потпорни ѕидови;
Извршена е набавка и вградување на кровен сендвич лим со дебелина од 12 см, исполнат со течен полипропилен на површина од 457m²;
Изработени и поставени се 48 тезги од метални профили
Изработена и вградена е нова ограда во должина од 205м;
Извршено е покривање на пазарот со вградување на кровен пластифициран ребраст лим на површина од 212,5м²;
Извршено е поплочување на пазарот со вградување на бекатон плочки на површина од 550м²;
Изведена е нова електрична инсталација и комплетно осветлување на пазарот како и изведена е атмосферска канализација.

Вкупна вредност на проектот е 6.099.565,00 мкд.

Share.