Се гради училиште во с.Ношпал

0
2383

Општина Могила почна да гради училиште во селото Ношпал. Моментално во ОУ”Браќа Миладиновци” с.Ношпал учат 14 деца, меѓутоа наталитетот во иднина ке расте.Училиштето го гради МЗТ Инжинеринг Битола.Станува збор за монтажно училиште со три училници.До кота 0.0 обврската е на општина Могила во износ од 702.500 денари додека делот над кота 0.0 е обврска на Министерството за образование и тој износ не е познат на општина Могила.