Јорго Огненовски е избран за претседател на партијата Демократи

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Јорго Огненовски е избран за претседател на новата политичка партија, Демократи.

Жаклина Трајковска, е избрана за генерален секретар. Членови на Централниот комитет на Демократи, меѓу другите се Катерина Тодороска, Славко Манговски, Изет Зејнеловиќ, Лилјана Жежовска Ангелеска.

Покрај Централен комитет, избрани се и Статутарна и надзорна комисија.

Иницијативниот одбор на Демократи, успеа за кусо време да собере 1.300 потписи, за основање на партијата, а уште на почетокот на нејзиното формирање исто толку пристапници.

Share.