Јорго Огненовски е избран за претседател на партијата Демократи

Јорго Огненовски е избран за претседател на новата политичка партија, Демократи. Жаклина Трајковска, е избрана за генерален секретар. Членови на Централниот комитет на Демократи, меѓу другите се Катерина Тодороска, Славко Манговски, Изет Зејнеловиќ, Лилјана Жежовска Ангелеска. Покрај Централен комитет, избрани се и Статутарна и надзорна комисија. Иницијативниот одбор на Демократи, успеа за кусо време да … Продолжи со читање Јорго Огненовски е избран за претседател на партијата Демократи