65 илјади земјоделци ќе го добиваат назад персоналниот данок

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Со измените на Законот за персонален данок на доход, на земјоделците со приход до еден милион денари годишно, ќе им биде целосно враќан платениот персоналец во тековната година, во почетокот на наредната година. Наместо досегашното решение да не се плаќа персоналец за приходи до 300 илјади денари, сега се крева прагот на милион денари. Практично ослободувањето се претвори во поврат на данок за приходи до милион денари за земјоделци на кои тоа им е основна дејност, најави ресорниот министер Љупчо Николовски.

„Тоа значи дека околу 65 илјади земјоделци на почетокот на секоја година на својата сметка ќе добијат износ еднаков на задржаниот данок. Нагласувам: Околу 65 илјади земјоделци ќе бидат ослободени од товарот на персоналниот данок. Со оваа мерка, околу 7 милиони евра повеќе пари ќе останат кај земјоделците“, изјави Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Share.