„ 8 Март не е ден за букетче “

0
1088

Акција Здруженска се занимава со унапредување на родовата еднаквост преку застапување за развој и примена на јавни политики за постигнување еднакви можности за жените и мажите, социјална инклузија и почитување на правата на жените. Основна определба на организацијата е да ги јакне знаењата, вештините и способноста за идентификување и одговор на специфичните потреби на Македонија во поглед на родовата нееднаквост.

Во пресрет на денешниот интернационален ден на жената, 8 Март, тие споделија неколку илустрирани “разгледници“ со цел разграничување и потсетување на суштината на празникот.

12512264_1136012656431346_732780212604906693_n

12794613_1135450953154183_8992089598837256841_n

12795415_1133947629971182_3402602303805479910_n