Чакаровски- битолскиот лекар за заменик министер за здравство

0
7687

Ова е биографијата на предложениот заменик министер за здравство Гоце Чакаровски која е доставена до Собранието на Македонија за денешниот избор на заменици министри.

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
– Специјализација по гинекологија и акушерство, Медицински  факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
– Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје    Медицински  факултет,
– Гимназија “Јосип Броз Тито”, Битола, Македонија
– Основно училиште “Тодор Ангелевски”    , Битола, Македонија

РАБОТНО ИСКУСТВО
– Шеф на родилна сала при ГАО Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола
-1995- Специјалист по гинекологија и акушерство Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола
-1988-1995 Доктор по општа медицина во итна медицинска помош во здравствен дом Битола
-1987-1988 Доктор по општа медицина во с. Старавина

ФУНКЦИИ
1995-1997 Вд. Претседател на самостоен синдикат на здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија
1993-1995 Заменик претседател на лекарско здружение на медицински центар – Битола
2012- Претседател на Лекарска комора на Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

ПАРТИЈА
09,09,2009 Член на општинската организација на СДСМ Битола
2010-2012 Претседател на месен одбор Панде Кајзерот Битола
2009- член на комисија на здравство при општинска организација СДСМ Битола

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР
MS word, Интернет, Excel, Skype, MSN
ЈАЗИЦИ
– Македонски , Англиски , Српски , Хрватски   солидно познавање