Четири синдикати против Митревски

0
665

Претседателите на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, Синдикатот за одбрана, за управа и правосудни органи и синдикатот на работниците од угостителство и туризам го обвинуваат Митревски дека користел скриени жиро сметки на ССМ, своеволно и без одлуки трошел средства од меѓународни институции, продавал имот, и со парите од сојузот си купил животно осигурување.

Секретарот на Советот на ССМ Дарко Димовски вели дека од сметка на Едукативниот центар кој што не е заведен како правно лице, биле исплаќани фактури и по две илјади евра за ресторан во еден ден.

„По изводот што го имаме од трансакциска сметка на Едукативниот центар на ССМ, ние видовме на тој износ дека се потрошени пари за кафеани и хотели, ако може така да го протолкувам.“

Митревски тврди дека во Сојузот нема тајни сметки и дека работи транспарентно.

„Со оглед на тоа што сите завршни сметки се усвојуваат од надзорен одбор и идејата дека тајни сметки имало е апсолутно неточно, напротив секоја сметка е евидентира, и се реализира во согласност со законското и финансиското работење во Македонија и сите завршни сметки се усвојувани како од претседателството, така од советот така и од надзорните органи“, вели Митревски.