Денес отчет за сработеното за 2015 на битолскиот Катастар

0
1652

-Одделението за катастар во Битола е едно од најдобрите одделенија во државата. Во 2015 година примени се и решени вкупно 71 000 предмети ,а во  2014 година  бројот на решени предмети изнесува 64 000. За проектот за легализација на дивоградбите во  примени и решени  се 5259 предмети со кои се легализирани над 10 500 објекти.Одделението има зголемен обем на работа што ја извршуваат вкупно 31 вработен , а при крај е и дигитализацијата на катастарот . Во  наредниот период  планираме реконструкција на шалтерскиот простор , негово уредување, со што ќе се намалат гужвите, изјави Стевче Стефановски, директор на битолскиот Катастар.