Децата помеѓу навиките и зависноста од интернет

0
836

Долгометражните цртежи се заменети со 3Д филмовите , игрите
на улица и криенките, ги заменија видео игите, а пишувањето писма и
дипишувањето со врсниците полека зазеде место на олнајн чатовите на
социјалните мрежи, Каде премина границата откако интернетот стана
зависност?

Младата популација секојдневно го користи мобилниот повеќе од десет
пати, исто така зависноста од интернетот, видео-игрите, и другите уреди
имаат негативно влијание врз концентрацијата, сонот, здравјето и
социјализацијата кај младите.

Зависноста од интернет не е болест , меѓутоа претставува навика која
резултира  со  многу негативни последици, посебно ако го загрозува
секојдневниот живот. Слободата на корисниците на Интернетот дава можност
за независност, надвор од влијанието на другите и доаѓање до
посакуваните информации.Така родителите треба да ја превземат контролата
врз своите деца.

Меѓутоа факт е дека времето поминато пред компјутер не дели од
реалноста, а се разбира дека тоа има негативно влијание врз приватниот
живот, работата, односите со луѓето и пред се врз здравјето.