До 10 часот најмала излезност во ИЕ 6, а најголема во ИЕ3

0
919
 

Изборна единица

Запишани избирачи Број на ИМ Процесирани ИМ Вкупно гласале Излезност
Изборна единица 1 295.852 522 506 31.558 11,05%
Изборна единица 2 306.471 504 499 29.467 9,70%
Изборна единица 3 280.727 682 648 29.849 11,36%
Изборна единица 4 282.543 599 531 29.537 11,29%
Изборна единица 5 290.433 655 654 26.254 9,05%
Изборна единица 6 307.817 516 516 15.680 5,10%