Договорена зимската служба

0
1320

Советот на општина Битола ја утврди програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на таа локална самоуправа.

Со програмата прецизирани се активностите за зголемена ефикасност, нивото на чистењето на снегот и голомразицата од коловозните површини, потребната механизација, опрема, материјали и работна сила и потребните финансиски средства.

– За реализација на програмата ќе бидат вклучени повеќе јавни институции во градот чија основна задача ќе биде одржувањето на магистралните и собирните улици, односно коловозните површини кои изнесуваат околу 180 километри, чие расчистување ќе се врши со соодветен приоритет. Чистењето на снегот и мразот од улиците во Стара чаршија и ул. „Широк сокак“ во Битола ќе се врши со собирање и исфрлање на снегот и мразот, информираат од општина Битола.

За претстојната зимска сезона и работа на соодветните служби и претпријатија обезбедени се 14,2 милиони денари кои ќе бидат искористени за набавка на индустриска сол, песок-ризла, ладна асфалтна маса и средства за материјални и човечки ресурси.