Ели мес-специјализирана продавница за месо и месни производи

0
1470

Во Битoла се отвори Ели Мес ,специјализирана деликатесна продавница

за производство и прoдажба на месо и месни производи.

Целта на оваа продавница е на најдобар можен начин да се приближат на потрошувачите, задоволувајќи ги барањата на најприбирливите купувачи.

Производството во Ели мес се одвива по најсовремена технологија, по строго пропишани рецептури и начин на производство. Производите овде се од највисок квалитет.

Тука може да се најде и здрава храна од сопствено производство.

Ели мес е специјализирана продавница за продажба на свежо месо , производство и продажба на свежи производи и производство и продажба на месни производи.

Поседуваат и сопствена фарма за производство на месо ,со современа технологија за производството и се носители на HACCP стандардот.

Освен тоа овде ги има сите видови на кашкавал, сирење и маслинки.

Тука купувачите ќе ги пронајдат производите на Благој Ѓорев по дисконтни цени а маслото Кристал е овој месец на акција.

Ели мес се наоѓа кај селската автобуска станица.