Европски пари за ромската проблематика

0
2546

Организации кои што се занимаваат со ромската проблеметика и општина Битола денес потпишаа меморандум за соработка со цел полесно да имплементираат проекти од програмите на ЕУ фондовите . Страните потписнички во меморандумот:„ Баирска Светлина“, „Европска гледна точка“, „Волвокс“ , „Биосфера“, „Сумнал“ и општина Битола, се обврзуваат на заедничка соработка, размена на информации, меѓусебна комуникација и соработка, во дефинирање на приуритетите кои се предмет на заедничката соработка .

На  настан беа презентирани и резултатите од досегашните активности од проектот


Меморандумот за соработка претставува нов механизам за пристап на граѓанските организации до ЕУ фондовитње со посебен акцент на учество на припадниците на малцинските заедници особено Ромите во општина Битола.