Граѓанска иницијатива „ Битола не е на продажба“

0
1336

„ Битола не е на продажба“ е нова граѓанска иницијатива која денеска ја промовираа пред офицерскиот дом, каде како што велат имаа намера да го исчистата, но се соочиле со заклучена врата, што не било случај во изминатиот период.

Попладневно и дебата за со Андреа Варијале, Италија. Бунтовнички јавен простор: окупации и „направи сам“ урбанизам во Неапол, Италија
Разговор со Андреа Варијале, докторанд на урбана географија на Универзитетот Баухаус во Вајмар, за приказната на некои од окупираните простори во Неапол.
Овие окупации се инспирираат од идеалите на заедништво и отвореност. Тие ја отелотворуваат критичката алтернатива на комерцијализацијата на заедничките простори во градот, издавањето обврзници за нив, како и самиот недостаток од истите.