Гулевска за проектите во Могила и порака до гласачите

0
1643

Најавуваме домаќинско и одговорно функционирање на Општина Могила, најавуваме отворање на младински културен центар и отворање на младинскиот совет во Општина Могила, како и отворање на старечки дом, канализациона мрежа, водоводна мрежа онаму каде што нема зеленило. Исто така најавуваме отварање и ставање во функција индустриската зона Петиле .
Поврзување на две соседни општини Могила и Прилеп преку изградба на патот Добрушево-Канатларци, како и изградба на клучка кај Вашерејца-Ивањевци, спојување на три соседни општини Могила, Кривогаштани и Битола.
Ги повикувам и замолувам сите граѓани на Општина Могила на 29 Октомври јасно и недвосмислено да го дадат гласот за бројот 19 за промени и за ќивот во Општина Могила, изјави Јасмина Гулевска кандидат за градоначалник на Општина Могила