Хуманитарна акција за Центарот за аутизам во Битола

0
845

-Компанијата Комфи Ангел продолжува со своите општествено одговорни активности. Оваа година по трет пат организираме акција на распродажба на нашите производи, и сапортираме одредени организации. ОВој пат се одлучивме тоа да биде за ЦЕнтарот за аутизам во Битола. СЕкоја состоба е нормална состојба и треба да си ја сватиме како дел од нашето соживување и од тие причини сакаме да ги поддржиме не само финансиски туку и да ја подигнеме свеста на јавното мислење на постоењето на таа состојба меѓу нас, изјави Ирена Јакимоска од Комфи Ангел

-ГОлема благодарност до компанијата Комфи АНгел која што се сети на нас. ОНа нас што ни недостасува е потреба од суплементи  кои што преежно се набавуваат од АМерика и други држави , или пак некои додатни помагала за доедукација на децата , кои што се скапи и неможеме да ги купиме со наши стандарди, изјави Владе Стојановски, Центар за аутизам-Битола