И студенти од Балканот студираат на битолскиот Универзитет

0
418

Првиот уписен рок за студентите на прв циклус студии заврши, вториот е на 1 и 2 септември. Во првиот уписен рок на битолскиот Универзитет се пријавија 1090 студенти. За тоа Дали се исполнети очекувањата на битолскиот Универзитет од првиот уписен рок?, За која студиска програма студентите пројавиле најголем интерес?, Дали има интерес за студирање на некоја од висообразовните институции во Битола од страна на студенти од Балканот?  На која високообразовна институција има слободни места за упис?, Кога ќе биде објавен конкурсот за втор и трет циклус студии? На што се должи згоменениот број на магистранти и докторанти во 2015 година во споредба со минатите години?

За овие прашања разговараме со проф.д-р Сашо Коруновски, ректор на битолскиот Универзитет