И вечерва високо загадување во Битола

0
753

Податоците од мерната станица Битола 2 во центарот на градот вечерва во 23 часот покажуваат високo загадување со ПМ 10 честичките. Кај Битола 1 во истото време, загадувањето е средно.

Последното надминување на максимално дозволените концентрации е регистрирано на 6 декември кога дозволената концентрација (50 µg/m3) за PM10 е надмината и изнесувала 176.5µg/m.