Имотниот лист на премиерот Заев

0
3593

Премиерот Зоран Заев има куќа од 400 метри квадратни во Струмица (имот на родителите), 4 хектари земјоделско земјиште во село Муртино, стан на родителите од 65 метри квадратни, деловен простор од 60 м2 исто така имот на родителите, акции како имот на родителите од 12.000.000,00 денари, даден заем во вредност од 4.300.000,00 денари и орочени девизни депозити во Шпаркасе во вредност од 1.648.269,00 денари и 445.445,00 денари.