Интеркултурна вечер на Сфера

0
1119

Невладината организација Сфера, организираше интеркултурна вечер каде се претставија сите земји учеснички на тренингот и обуката кои се одржуваа неколку денови.

Се работи за обука за обучувачи на неформално образование, кои работат преку програмата Еразмус плус

На овогодинешната обука беа присутни15 учесници од различни земји.

На интеркултурната вечер се прослави и роденденнот на еден од учесници.

На овие обуки учесниците доживуваат уникатно искуство во држава, во овој случај Македонија, која е поразлична од нивната, со различни обичаи и начин на живот.
Интеркултурните вечери промовираат различности преку размена на музика и храна. Учесниците ги презентираат своите традиционални јадења и пијалоци, како и музика, а од друга страна се запознаваат и со храната и музиката на Македонија.