Интервју со новиот ректор на битолскиот универзитет

0
428

Понуда на атрактивни студиски програми кои ќе бидат комбинација од  препознатливи професии, но и антиципирање на нови кои се неопходни во една ера на брз техничко- технолошки развој. Флексибилен и динамичен образовен процес. Покрај стандардното развивање на модели од неформален тип на образование, квалитетот да биде суштинска одредница во високо образовниот процес – се трите столба преку кои новиот ректор,  проф. д-р. Сашо Коруновски и неговите потесни соработници ќе настојуваат подигање на квалитетот на наставно образовната дејност на УКЛО.