Избирачкиот список во електронска форма

0
1025

Државната изборна комисија го промовираше новиот веб-портал преку кој граѓаните ќе можат да проверат дали се наоѓаат во Избирачкиот список и дали се точни нивните податоци со кои се запишани таму.

Во формата за пребарување името и презимето се задолжителни полиња, а изборни се полињата општина и/или избирачко место.

Новина во овој систем за пребарување на Избирачкиот список е можноста, покрај пребарување само со матичен број, пребарување и по адреса на живеење.

„Во согласност со членот 31, став 28-г од Изборниот законик, Државната изборна комисија го објавува Избирачкиот список на својата веб-страница со следниве податоци: име, презиме и адреса на избирачите“, велат од ДИК.

Секој граѓанин има право да поднесе барање до ДИК да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини. Барањето граѓанинот може да го поднесе до подрачното одделение/канцеларија на Државната изборна комисија според местото на живеење.