Изложба за македонските револуционери

0
4400

На денот кога се празнува државниот празник 23 октомври, во Битола во Магазата беше отворена изложба на фотографии од македонските револуционери и чети на ВМРО во периодот од 1893 до 1934 година. Изложбата ја организираше Македонското патриотско здружение Тодор Александров од Битола.