Јавната чистота-обврска и култура

0
861

На првиот мартовски ден од оваа календарска година кога официјално пролетта не е започната, а пролетното време го имаме, на интервју во градскиот парк со првиот човек на ЈП Комуналец. Освен што ја имаат обврската за подигнувањето на комуналниот отпад, тие се задолжени и ја јавната чистота. Колку паркови средиле, кои се новите содржини, колкумина инспекторатот испратил кај нив на општокорисна работа и за дивите депонии во Битола, кој и зошто ги зодава и како тие рагиарат во денешното интервју со Соклевски.