Kадровски промени во Битола

0
3314

Откако се случи промената во институциите од културата во Битола, а кои се национални установи и по промената на првите луѓе во здравствените установи, нов бран на смени во претпријатијата и установите каде што надлежност има Владата на Македонија.

За в.д. директор на ЈП Стрежево именуван е Методија Граматковски од редот на вработените.

За в.д. директор на Домот за доенчиња именувана е Соња Илијовска од редот на вработените.

За в.д. дитектор на средношколскиот дом Мирка Гинова имануван е Илија Неделковски.

Со центарот за социјални работи во Битола раководи Тони Деспотовски.

Кадар во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието ќе предложи ДУИ, а во НП Пелистер засега нема смени, но и овде кадровската политика е на ДУИ.