Како да се изработи проект?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Што е потребно да се изработи еден проект и на кој начин се прави тоа? Токму на оваа тема, „Проектен циклус“ се одржа работилница во организација на Здружението за истражување и развој „ИТ Креатив“ во соработка со Together Македонија. Она што е битно е пренесувањето на искуството кое го имаат постарите и поискусни здруженија и невладини организации на помладите здруженија.MAJA RABOTILNICA-Работилницата опфаќа основна обука за фазите на изработка на проект, без разлика дали е од локален или меѓународен карактер, изјави Миле Сугаревски, ИТ Креатив.MAJA IZJAVA RABOTILNICAОд Здружението велат дека и во иднина ќе органзираат вакви настани, а нивните активности може да се следат на нивната фејсбук страна.

Share.