Како да се реагира во случај на пожар?

0
306

Како да се реагира во случај на пожар? Во случај на пожар локалното население е она кое што најдобро го познава теренот, па со заедничка соработка со пожарникарите можат да придонесат полесно негово совладување, но сепак треба голема внимателност за да не дојде до несакани последици, велат од ТППЕ во Битола