Каков е воздухот денеска во Битола?

0
733

Денеска во 12 часот во Битола сме имале ваква состојба. Мерната станица Битола 1 во индустрискиот дел на градот покажала многу ниско загадување со ПМ 10 честитчките. Мерната станица Битола 2 која се наоѓа во центарот на гародот покажала ниско загадување со ПМ 10 честичките и средно загадување со ПМ честичките 2,5 кои пак стручњаците велат дека се поопасни за здравјето на лугето. Тоа пак и загрижува што тие честички се поприсутни во ценатрот на градот. Последните надминувања на максимално дозволените концентрации во Битола се регистрирани на 6 ноември.