Кандидатска листа за советници на СДСМ и коалицијата за Битола

0
7897

1    ЛДП        Валентин Груевски
2    СДСМ      Соња Карапец
3    СДСМ     Методија Илиевски
4    СДСМ     Зоран Стојчевски
5    НСДП     Зоран Ѓоргијев
6    СДСМ     Тања Крнчева
7    СДСМ     Жаклина Наумовска
8    ДОМ       Ристенка Алтипармаковска
9    СДСМ     Борче Корлевски
10    СДСМ   Елеонора Илиевска
11    СДСМ  Влатко Шеровски
12    Дем сојуз на власите   Елизабета Тодоровска
13    СДСМ    Виолета Дракалска
14    ЛДП      Налбанти Јани
15    СДСМ    Славе Најдовски
16    ПП        Веселин Талевски
17    СДСМ    Биљана Поповска
18    СДСМ    Златко Алекосовски
19    СДСМ    Благојче Цветковски
20    СДСМ    Емилија Костурски
21    СДСМ    Зоран Степановски
22    ДС        Љупчо Дојчиновски
23    НА        Митко Димовски
24    ОМ        Менка Јовановска
25    СДСМ   Милаим Мемишовски
26    СДСМ   Дејан Трајковски
27    СДСМ   Елизабета Наумовска
28    СДСМ   Јасминка Петровска
29    СДСМ   Билјана Гагачовска
30    СДСМ   Панде Богоевски
31    СДСМ   Горан Козаров

Од СДСМ велат дека при составувањето на листата се водело сметка за учеството на двата пола, на младите од партиите, како и тоа да има и претставници од другите етнички заедници.

При креирањето на советничката листа не се воделе од добитно или недобино место, туку се избирале најдобрите кадри од секоја област. Велат дека не сакале долните места да бидат наполнети со личности само заради бројката, туку сите да бидат стручни и компетентни.